Menu

K. C. Das Grandson Pvt. Ltd. Sweets, Snacks & Canned sweets

Sweets and Snacks

Sweets:

Rossogolla (Traditional)

Lalmohan

Rajbhog Royale

Rossogolla (Traditional)LalmohanRajbhog

Chanar Toast

Jalbhara

Sankha sandesh (plain)

Chanar ToastJalbhara Sankha Sandesh(plain)
 

Darbesh

Kheer er Gaja

Gaja (Normal)

DarbeshKheer-er GajaGaja (normal)

Gulabjamun

Kesar malai chamcham

Swarpuria

GulabjamunKesar malai chamchamSwarpuria

Rossomalancha

Amrita Kumbha

Sankha sandesh (plain)

RossomalanchaAmrita kumbhaSankha Sandesh(jaggery)